Kozmetik üreticileri tarafından kozmetik ürün ambalajlarına yazılan “5324 Sayılı Kozmetik Kanununa göre üretilmiştir” “Sağlık Bakanlığı`na bildirimi yapılmıştır” vb. Kozmetik Kanunu ve/veya Kozmetik Yönetmeliğinin isim ve/veya tarih/sayısı ile Sağlık Bakanlığının logolarının kullanılması uygun olmayıp, bunlar Bakanlık tarafından verilen herhangi bir ruhsat, izin veya onay anlamı taşımamaktadır. Bu konu ile ilgili resmi bilgiye Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun www.titck.gov.tr adresinde yayınlanan “KOZMETİK ÜRÜNLER TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU” ndan ulaşılabilir. Aynı kılavuzda ürün ambalajlarında bulunması zorunlu olan bilgiler de mevcuttur. Ürünlerin sahte veya yetkili kurum tarafından kontrol altında olup olmadığından şüphe ettiğiniz durumlarda, ürün ambalajı ile birlikte en yakın ilçe sağlık müdürlüğüne başvurarak ürün ve/veya üreticinin kontrol ettirilmesini sağlayabilirsiniz.