Ürün Geliştirme

 

Ürünün Geliştirilmesi; pazara ,mevcut ürüne kıyasla müşteri ihtiyaçlarına daha uygun olan bir ürünün sunulmasını amaçlayan bir süreçtir. Ürün geliştirme sürecinde yeni ürün fikirleri çeşitli kaynaklardan gelebilmektedir. Müşteri şikayetleri veya önerileri, pazar araştırmalarının gösterdiği ihtiyaçlar, tedarikçilerin veya üreticilerin fikirleri, Ar-Ge’nin önerileri yeni ürün önerisi getirebilmektedir.

Değişimin hüküm sürdüğü günümüzün rekabetçi Pazar ortamında giderek önem kazanan sürekli iyileştirme, müşterilerin aradıklarından daha iyisini bulabilmeleri için, firmamızı sürekli daha iyiyi üretmeye zorlamaktadır. Ürün geliştirmede firma içindeki her bölümün rolü önemli olmakla birlikte yeni ürün geliştirme, şirketimizin Ar-Ge çabalarıyla firmamız için orijinal yeni bir ürün geliştirmesi, ürün iyileştirmeleri ile gerçekleştirilmektedir.

ürün Geliştirme
Ürün geliştirme çalışmaları esnasında uygulanan stabilite testleri ile, geliştirilen yada formülasyonu güncellenen ürünlerin, 1,3,6,9,12,18,36. aylardaki Reolojik ve Mikrobiyal aktiviteleri incelenir. Bu testler sonucunda ürünün üretilmesine veya revizyonuna karar verilerek, gerekli süreçler başlatılır.

Yeni ürün geliştirmede sayısız yeni fikirle başlayan süreçte, bu fikirlerin hedefler ve eldeki kaynaklar doğrultusunda elimine edilmesiyle odak noktası giderek daraltılarak pazara sunulan bir yeni ürün ortaya çıkartılmaktadır.