Fason Üretim

Firmamız kendi markası ile imalatın yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışından gelen Fason Üretim taleplerinide değerlendirmektedir. Gerek kendi bünyesinde oluşturuluşmuş spesifikasyonları kullanarak, gerek müşteri firmalara ait spesifikasyonlar ile üretim yapabilen firmamız, yurtiçinde ve yurtdışında farklı markalar ile imalat yapmaktadır.

Üretim Öncesi AR-GE Laboratuvarı
Fason üretim öncesi, müşteri firma tarafından temin edilen veya müşteri firmanın isteği ile revize edilen formüller, fiziko-kimyasal laboratuvarımızda personelimizce karışıma tabi tutulur. Yapılan testler sonucunda stabilite problemi yaşamayan formüller, imalat aşamasına geçilebilmesi için spesifikasyon olarak tanımlanır ve kayıt altına alınır.

Üretim Aşaması
Yapılan çalışmalar sonucunda uygun görülen formüller için, imalat hatlarına uygun olarak iş emirleri açılarak üretim aşamasına geçilir. Üretim aşamasında Pilot imalat yapılır ve AR-GE’nin ön göremediği problemler oluşursa, Üretim ve AR-GE bölümleri ortaklaşa bu problemleri elemine eder. Formülasyon ve Üretim proseslerinde gerekli revizyonlar yapılarak ürün reçeteleri ve spesifikasyonları güncellenir. Güncelleme ürün yapısında değişiklik yapılmasını gerektiriyor ise, müşteri firmadan onay alınarak bu işlem tamamlanır.

Birincil üretim aşamasından sonra, müşteri firmanın gereksinimleri doğrultusunda ikincil üretim aşamasına geçilir. Bu aşamada ambalajların ne şekilde kullanılacağından, sevkiyat aşamasının gerekliliklerini karşılanmasına kadar tüm noktalar incelenir ve bu doğrultuda üretim yapılır.

Sevkiyat Aşaması
SPC Kozmetik depolama ve sevkiyat aşamasında, kendi bünyesinde geliştirdiği ERP programı tarafından oluşturulan ve sevki gerçekleştirilen ürünlerin takibinde kullanılan QR Barkod uygulamasını kullanmaktadır. Bu uygulama sayesinde, müşteri firmalardan gelebilecek talepler doğrultusunda, firmalar için gerçekleştirilen sevkiyatlarda parti kodu – varış noktası eşleştirilmesi yapılabilmektedir.